Quick Telecast
Expect News First

NCCN spolupracuje s vedúcimi predstaviteľmi poľského zdravotníctva na zlepšení štandardizácie, koordinácie a výsledkov v oblasti liečby rakoviny

0 18


V rámci medzinárodnej spolupráce sa zverejňuje prvé z viacerých konsenzuálnych usmernení odborníkov založených na dôkazoch s najnovšími odporúčaniami pre liečbu rakoviny, počnúc rakovinou krčka maternice.

PLYMOUTH MEETING, Pensylvánia, 25. októbra 2021 /PRNewswire/ — National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) – aliancia popredných centier na výskum rakoviny v Spojených štátoch amerických – dnes oznámila vydanie nových usmernení NCCN Guidelines® pre rakovinu krčka maternice v poľskom jazyku. Ide o najnovšiu spoluprácu organizácie s cieľom zlepšiť globálnu starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami prostredníctvom odporúčaní založených na najnovších dôkazoch a konsenze odborníkov. NCCN tiež pracuje na regionálnych úpravách usmernení, prekladoch a harmonizácii s miestnymi poskytovateľmi v subsaharskej Afrike, na Blízkom východe a v severnej Afrike (MENA), v karibskej oblasti a ďalších krajinách Ázie, Európy a Južnej Ameriky.

„Je ľahšie predvídať potreby onkologickej starostlivosti, keď spolupracujeme na štandardizácii starostlivosti v medzinárodnom meradle – pozorne upravenej podľa jedinečných regionálnych rozdielov – čím sa zlepšuje kvalita a zároveň sa kontrolujú náklady,” povedal Robert W. Carlson, MD, generálny riaditeľ NCCN. „Z našich rýchlo sa rozširujúcich poznatkov o tom, ako čo najefektívnejšie liečiť rakovinu, by mal mať prospech každý človek na celom svete. To platí obojstranne. Keď spolupracujeme s odborníkmi z celého sveta, získavame cenné skúsenosti na zlepšenie starostlivosti o pacientov s rakovinou v Spojených štátoch.”

Usmernenia NCCN Guidelines® pre liečbu rakoviny krčka maternice v poľskom jazyku sú pilotným projektom v rámci spolupráce organizovanej inštitútom Maria Sklodowska-Curie National Research Institute (MSCNRIO), Alliance for Innovation (AFI) a NCCN. Projekt vedú poľskí onkológovia a podieľajú sa na ňom organizácie Health Technology Assessment Agency a National Health Fund, zástupcovia ministerstva zdravotníctva a poľské skupiny na ochranu práv pacientov.

Existujú plány na rozšírenie usmernení NCCN Guidelines: vydania pre Poľsko sa nakoniec budú vzťahovať na väčšinu prípadov rakoviny v Poľsku. Ďalšie usmernenia NCCN Guidelines, ktoré sa majú upraviť, sú pre:

  • rakoviny centrálnej nervovej sústavy;
  • novotvary maternice;
  • a rakovinu vaječníkov.

Usmernenia NCCN Guidelines sú uznávaným štandardom pre klinické predpisy a politiku v oblasti liečby rakoviny a sú najdôkladnejšími a najčastejšie aktualizovanými usmerneniami pre klinickú prax, ktoré sú k dispozícii v akejkoľvek oblasti medicíny. Poskytovatelia starostlivosti o onkologických pacientov na celom svete ich značne používajú a dobre hodnotia, ako sa uvádza v nedávnych nezávislých, odborne revidovaných štúdiách z Nigérie, Talianska a Číny.

Medzinárodné úpravy a preklady usmernení NCCN Guidelines nájdete na stránkach NCCN.org/global a môžete sa tiež zapojiť do konverzácie s #NCCNGlobal.

Informácie o sieti National Comprehensive Cancer Network
Sieť National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je neziskové združenie popredných centier na výskum rakoviny a venuje sa starostlivosti o pacientov a vzdelávaniu. NCCN sa venuje zlepšovaniu a uľahčovaniu kvalitnej, účinnej, efektívnej a dostupnej onkologickej starostlivosti, aby pacienti mohli žiť lepší život. Usmernenia NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) poskytujú transparentné, na dôkazoch založené konsenzuálne odporúčania odborníkov na liečbu rakoviny, prevenciu a podporné služby. Sú uznávaným štandardom pre klinické predpisy a politiku v oblasti liečby rakoviny a najdôkladnejšími a najčastejšie aktualizovanými usmerneniami pre klinickú prax dostupnými v akejkoľvek oblasti medicíny. Usmernenia NCCN Guidelines for Patients® poskytujú odborné informácie o liečbe rakoviny s cieľom informovať a posilniť postavenie pacientov a opatrovateľov prostredníctvom podpory zo strany nadácie NCCN Foundation®. NCCN taktiež zlepšuje trvalé vzdelávanie, globálne iniciatívy, tvorbu zásad, spoluprácupri výskume a publikačnú činnosť v oblasti onkológie. Viac informácií nájdete na stránkach NCCN.org. NCCN môžete tiež sledovať vo Facebooku @NCCNorg, Instagrame @NCCNorg a Twitteri @NCCN.

Kontakt pre médiá:
Rachel Darwin
267-622-6624
[email protected] 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1666371/NCCNCervicalPolandCover.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

Related Links

www.nccn.org

SOURCE National Comprehensive Cancer Network
V rámci medzinárodnej spolupráce sa zverejňuje prvé z viacerých konsenzuálnych usmernení odborníkov založených na dôkazoch s najnovšími odporúčaniami pre liečbu rakoviny, počnúc rakovinou krčka maternice.

PLYMOUTH MEETING, Pensylvánia, 25. októbra 2021 /PRNewswire/ — National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) – aliancia popredných centier na výskum rakoviny v Spojených štátoch amerických – dnes oznámila vydanie nových usmernení NCCN Guidelines® pre rakovinu krčka maternice v poľskom jazyku. Ide o najnovšiu spoluprácu organizácie s cieľom zlepšiť globálnu starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami prostredníctvom odporúčaní založených na najnovších dôkazoch a konsenze odborníkov. NCCN tiež pracuje na regionálnych úpravách usmernení, prekladoch a harmonizácii s miestnymi poskytovateľmi v subsaharskej Afrike, na Blízkom východe a v severnej Afrike (MENA), v karibskej oblasti a ďalších krajinách Ázie, Európy a Južnej Ameriky.

„Je ľahšie predvídať potreby onkologickej starostlivosti, keď spolupracujeme na štandardizácii starostlivosti v medzinárodnom meradle – pozorne upravenej podľa jedinečných regionálnych rozdielov – čím sa zlepšuje kvalita a zároveň sa kontrolujú náklady,” povedal Robert W. Carlson, MD, generálny riaditeľ NCCN. „Z našich rýchlo sa rozširujúcich poznatkov o tom, ako čo najefektívnejšie liečiť rakovinu, by mal mať prospech každý človek na celom svete. To platí obojstranne. Keď spolupracujeme s odborníkmi z celého sveta, získavame cenné skúsenosti na zlepšenie starostlivosti o pacientov s rakovinou v Spojených štátoch.”

Usmernenia NCCN Guidelines® pre liečbu rakoviny krčka maternice v poľskom jazyku sú pilotným projektom v rámci spolupráce organizovanej inštitútom Maria Sklodowska-Curie National Research Institute (MSCNRIO), Alliance for Innovation (AFI) a NCCN. Projekt vedú poľskí onkológovia a podieľajú sa na ňom organizácie Health Technology Assessment Agency a National Health Fund, zástupcovia ministerstva zdravotníctva a poľské skupiny na ochranu práv pacientov.

Existujú plány na rozšírenie usmernení NCCN Guidelines: vydania pre Poľsko sa nakoniec budú vzťahovať na väčšinu prípadov rakoviny v Poľsku. Ďalšie usmernenia NCCN Guidelines, ktoré sa majú upraviť, sú pre:

  • rakoviny centrálnej nervovej sústavy;
  • novotvary maternice;
  • a rakovinu vaječníkov.

Usmernenia NCCN Guidelines sú uznávaným štandardom pre klinické predpisy a politiku v oblasti liečby rakoviny a sú najdôkladnejšími a najčastejšie aktualizovanými usmerneniami pre klinickú prax, ktoré sú k dispozícii v akejkoľvek oblasti medicíny. Poskytovatelia starostlivosti o onkologických pacientov na celom svete ich značne používajú a dobre hodnotia, ako sa uvádza v nedávnych nezávislých, odborne revidovaných štúdiách z Nigérie, Talianska a Číny.

Medzinárodné úpravy a preklady usmernení NCCN Guidelines nájdete na stránkach NCCN.org/global a môžete sa tiež zapojiť do konverzácie s #NCCNGlobal.

Informácie o sieti National Comprehensive Cancer Network
Sieť National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je neziskové združenie popredných centier na výskum rakoviny a venuje sa starostlivosti o pacientov a vzdelávaniu. NCCN sa venuje zlepšovaniu a uľahčovaniu kvalitnej, účinnej, efektívnej a dostupnej onkologickej starostlivosti, aby pacienti mohli žiť lepší život. Usmernenia NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) poskytujú transparentné, na dôkazoch založené konsenzuálne odporúčania odborníkov na liečbu rakoviny, prevenciu a podporné služby. Sú uznávaným štandardom pre klinické predpisy a politiku v oblasti liečby rakoviny a najdôkladnejšími a najčastejšie aktualizovanými usmerneniami pre klinickú prax dostupnými v akejkoľvek oblasti medicíny. Usmernenia NCCN Guidelines for Patients® poskytujú odborné informácie o liečbe rakoviny s cieľom informovať a posilniť postavenie pacientov a opatrovateľov prostredníctvom podpory zo strany nadácie NCCN Foundation®. NCCN taktiež zlepšuje trvalé vzdelávanie, globálne iniciatívy, tvorbu zásad, spoluprácupri výskume a publikačnú činnosť v oblasti onkológie. Viac informácií nájdete na stránkach NCCN.org. NCCN môžete tiež sledovať vo Facebooku @NCCNorg, Instagrame @NCCNorg a Twitteri @NCCN.

Kontakt pre médiá:
Rachel Darwin
267-622-6624
[email protected] 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1666371/NCCNCervicalPolandCover.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

Related Links

www.nccn.org

SOURCE National Comprehensive Cancer Network

FOLLOW US ON GOOGLE NEWS

Read original article here

Denial of responsibility! Quick Telecast is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – [email protected]. The content will be deleted within 24 hours.

Leave A Reply

Your email address will not be published.